Kvalitetsarbete

robin-mathlener-8x3wjKJL_yE-unsplash

Contextios kvalitetsarbete omfattar tre områden; kvalitetssäkring av uppdragen, vår miljöpolicy samt de etiska riktlinjer vi har för vårt arbete.Varje område beskrivs separat nedan.

Kvalitetssäkring

En viktig ansats i vårt arbete är att bidra till lärande och därigenom utveckling inom projekt, verksamheter och organisationer. Detta gör vi genom att vi:

  • har en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare med återkoppling av utvärderingsresultat eller andra resultat
  • bidrar aktivt till lärande genom att skapa reflektionstillfällen, exempelvis via självvärderingar, lärseminarier och workshops.
  • vara två vid större utvärderingsuppdrag för att kunna bolla och analysera resultaten tillsammans.
  • användning av programteori (verksamhetslogik) för att skapa samsyn hos styr- eller ledningsgrupp samt indikatorer för utvärderingen.
  • vid utbildning erbjuda kartläggning för att kunna anpassa utbildningen efter behov.

Vid deltagande i intervjuer och fokusgrupper krävs informerat skriftligt eller muntligt samtycke.Enkäter anonymiseras via koder eller webverktyg. Contextio jobbar utifrån att alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. I rapporterna eftersträvar vi, så långt det är möjligt, att enskilda personers utsagor inte ska kunna kopplas till en identifierbar person.

Miljöpolicy och framtida miljömål

Contextios ägare genpomgick en grundläggande miljöutbildning vid Ekocentrum i Göteborg, 12 februari 2009. 

Contextio har sedan uppstarten 2007 arbetat för att verksamheten ska ha ett hållbart förhållningssätt och arbetar bland annat hemifrån när det är möjligt för att minska på pendlingen och dess utsläpp.

Contextio har redan uppnått ett antal miljömål. Samtliga medarbetare åker kollektivt till arbetet samt till uppdrag inom Göteborgs- och Malmöområdet. Vi har en låg pappersförbrukning och använder oss av miljövänligt papper, Svanenmärkta toner och lågenergilampor på kontoret och även när vi arbetar hemifrån. På kontoret används en gemensam skrivare av samtliga företag och föreningar för att värna om miljön.

Det är vår ambition att miljömärkta produkter ska användas av samtliga företag på våningen, ett arbete som vår miljöansvariga bedriver kontinuerligt.

Inför framtiden vill vi uppnå följande miljömål:

  • Fortsatt låg pappersförbrukning med svartvit och dubbelsidig utskrift
  • Fortsatt användning av lågenergilampor i egna kontorslokaler
  • Svanenmärkta toner till egna och gemensam skrivare

  • Fortsatt gemensamma rutiner för sopsortering i gemensamt kök
  • Kollektivåkning så långt möjligt
  • Svanenmärkta datorer vid nyanskaffning
  • Inköp av begagnade möbler vid nyanskaffning
  • Mer utnyttjande av distansöverbryggande teknik
  • Påverka övriga kollegor, företag och föreningar i lokalerna mot ett mer hållbart tänkande

Etiska överväganden

Alla uppgifter som vi samlar in i vårt arbete behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. I rapporter eftersträvar vi, så långt det är möjligt, att enskilda personers utsagor inte ska kunna kopplas till en identifierbar person.