Om oss

Contextios bakgrund och grundsyn

Contextio Ethnographic AB är ett antropologiskt konsultföretag som varit verksamt sedan 1998 och är specialiserat på utvärderingar, utredningar och utbildningar. Vår vision är att levandegöra människors erfarenheter och perspektiv samt kommunicera dessa i organisationer. Även om grunden i utvärderingarna är antropologi har företaget utöver antropologer anställda statsvetare som kompletterar med kunskaper om lokal och nationell implementering och samverkan och faktorer som påverkar dessa. Tillsammans kompletterar det statsvetenskapliga och antropologiska perspektiven varandra och skapar en tydlig och överskådlig helhetsbild.

Antropologi

Antropologen Clifford Geertz beskrev antropologi som en disciplin som förstår och kan förklara människans ”webs of meaning”. Likt en spindel väver människan ett nät runt sig, ett nät som skapar mening i livet, berättar vilka vi är och vad som är viktigt för oss. Contextio har inspirerats av Geertz tankar och vill bidra till en ökad förståelse för hur människors tankar och värderingar påverkar deras beteende.

I våra utvärderingar och undersökningar innebär det konkret att vi fångar upp värderingar och tankemönster och sätter in dem i det aktuella sammanhanget. Detta bidrar till att resultatet blir begripligt och direkt användbart i verksamheten.

Statsvetenskap

Fokuset i de statsvetenskapliga analyserna ligger på förutsättningarna för genomförande och implementering inom ex. offentlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om policyfrågor och politiska målprioriteringar samt utfall av politiska beslut. Det statsvetenskapliga perspektivet är därmed starkt kopplad till styrning.

Samverkansparter

Contextio sammarbetar med ett flertal andra konsultföretag för att bredda kompetensen inom vissa uppdrag. Exempelvis Pay off som bidrar med samhällsekonomiska utvärderingar, Emerga Institute som är specialiserade på männskliga rättigheter, Utblick som arbetar med katalyserande coachning, processledning och utbildning Orwén konsulting som erbjuder utvärdering men även vår certifierade utbildning utbildning i genomförandet av en lärande utvärdering. Klicka på respektive företagsnamn för att läsa mer.

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller är intresserad av en utvärdering eller utredning. Samtliga konsulter arbetar rikstäckande.

Contextio Enthnographic AB
Eva Sennemark

0728-535162
eva@contextio.se

Post-och besöksadress:
Järntorget 3,vån 2,
413 04 Göteborg

Företaget ägs av Eva Sennemark som är socialantropolog (fil mag) och sjuksköterska. Hon har flerårig erfarenhet av utvärderingar och uppföljningar inom kommun, region, projekt och organisationer. Hon har även flerårig erfarenhet av tillämpad forskning vid Högskolan i Borås (Äldre Väst Sjuhärad) och FoU i Väst. Specialkompetens inom hälsa och integration. Samt erfarenhet av utvärderingar av internationella organisationer.