Våra uppdrag och uppdragsgivare

Contextio har ett brett nätverk av uppdragsgivare inom både offentlig och idéburen sektor, såväl som inom forskningssammanhang. För närvarande utför vi uppdrag för bland annat Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Samordningsförbundet Älv och kust, Erikshjälpen, Svenska ESF-rådet, Falköpings kommun och Region Skåne. Projekten omfattar allt från stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, stöd till nyanlända, strategisk rådgivning, digitalisering och områdesutveckling.

Contextio har utfört en rad uppdrag som rör mänskliga rättigheter och de horisontella principerna såsom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Utvärderingar och fördjupade studier har utförts åt Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad f.d. Östra Göteborg, liksom åt en rad ESF-stödda projekt. Vi har också utfört flera utlandsuppdrag på detta tema, bland annat utvärdering av jämställdhetsintegrering i afrikanska lärarförbund och demokratiutveckling på landsbygden i Moldavien.

Vi lämnar mer än gärna referenser till tidigare uppdragsgivare och om möjligt även dess slutrapport. 

Nedan syns bilder från några av våra uppdrag i Sverige och utomlands. 

Sätt färg på Göteborgsregionen är ett tre-årigt pågående projekt och syftar till att erbjuda ungdomar inspiration och utbildning inom måleribranschen som en väg till ett permanent jobb. Projektet erhåller stöd från Svenska ESF-rådet.
Under åren 2017-2020 drev stadsdelen Östra Göteborg ett ESF-stött projekt där två nya arbetsträningsspår inom gröna näringar utvecklades och implementerades i verksamheten på Returhuset i Göteborg. Syftet är att erbjuda arbetsträningsplatser och stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.
Som ett led i att öka vård- och omsorgspersonalens digitala kompetens i sex kommuner i Skaraborg genomfördes arbetsplatsförlagda utbildningar av ordinarie personal (ambassadörer) under 2020 och första halvan av 2021. Projektet erhöll medel från Svenska ESF-rådet.
På uppdrag av Diakonia genomfördes en organisationsöversikt och utvärdering av delegering av beslutsfattande till Diakonias lokalkontor över världen. Lokalkontoren stöder i sin tur lokala partners. På bilden visas ett landbygdsprojekt i Burkina Faso.
AWEN, African Women Educational Network finns i 48 afrikanska länder och drivs av Education International med stöd av bland annat Svenska lärarförbundet. Jämställdhetsintegreringen i lärarförbunden i åtta afrikanska länder utvärderades. Förbunden utbildar även sina medlemmar i entreprenörskap som komplement till lärarlönerna.